Thread Back Search

توبيكات شاعرية للمسن 2013 , Topakat nice romantic 2013

اضافه رد
 • 27 - 5 - 2013 | 11:15 PM 613 الصورة الرمزية سمسمه سمسمه
 • توبيكات شاعرية للمسن 2013 , Topakat nice romantic 2013
  توبيكات شاعرية للمسن 2013 , Topakat nice romantic 2013
  توبيكات

  "·#·$#0080c0ان بغيت ·$25؟! ·$#994f7d آعشق ·$25" ·$0,#0080c0آبلقى كثر ·$25,0 " ·$#994f7dحَبآت الرمآل ·$25 }
  ·#·$#994f7d لكنـ انتي لو بغيتي ·$#0080c0( ·$0 #0080c0صعب مثلي تعشقينـ ·$ ·$#0080c0)

  ( ·$14آلـهـدوؤ ء·$1 ( إحسَـاسْ ·$37تقْتِـلـهُ·$14 الـطَـبوْلَ ·#·$46
  ·$14وٍُ ·$1الـفَـراقّ·$46 اللِِـِـِـِه ·$1 يَـلِعَنْ ·$46~»» ·$14وأل·$46ــديَـ·$14ــِهٌ

  - -{ لٍعنبٌوٍ [c=#b9b9b9]نظرـرتهـ[/c] يــآهيْ "[a=#fa0561][c=0] تخٍقْق [/c][/a] . . [c=#fa0561]™[/c]

  . ·#·$8?·$4عطيتك عشق·$7 من قلبي ·$(255,000,128) وسلمت لغلاااكـ·$50 ارقااب ·$(006,174,255)·$8?·0·$44

  .$4} رحــاب { .$15 حبــ(l)ــك منقـ.,.,.,ــوش في ·$18 القــلب .$4 ومحفووور
  مكــ·$10 ـــتوب * أحـــبك *.$4 من عروقي .$6حبرها

  - [a=27]تبغي[/a] تشوف آشجعُ رجًل فِي حُياتگ ؟
  [c=62][a=27][/a] [c=18]؟[/c] شٍفنُي وآنآ مُقفٍي عُلى گثر مُآغليگ[/c]

  لـ_و كــأن ·$#ff0000قلبي ·$1ناوي ينسآك ·$#ff0000،، ·$1لآقطع عروقهــ ·$#ff0000و انزعهــ من مكانهــ


  ,’

  ·#·'·$14[a=19] [/a]|·$19? ·$15»·'·$#ec8285 رمآًنيے ·$1[[a=19]·$1حظيے[/a]·$1]·$1 ·@لدربگ رمآًنيے·@·$19 ?·$15 ?
  ·$14[a=19] [/a]·$19'·@وآًناٍ من·@ ·$1قبلً [[a=19]آًشوفگ[/a]] اٍعانيِے·$19•·$15•
  __________________________________________________ _____


  ·#[a=1] [/a] [a=4] [/a] ·$37عـِد ?لًر?ـِ? ?·$15•·$1?ـِآً بيـٍن » [[a=46]ج?ه[/a]]·$14` وُ ‘·$1[ [a=46]?لرياض[/a] [
  ·#[a=1] [/a] [a=4] [/a]·$46وأع ‘ـرف » ·@·$1غـَلاتِ?ّ فـِے ·@[[a=4]ضِميـَرِي[/a]]` دِبلهـَا·$4? ?
  __________________________________________________ _____


  ·#[a=47] [/a]|·'·$47?·$1?·$47?
  ·#·$1[a=1] [/a] ·$1لن آنتظر آح‘ـداً·$14 ¬·$29•·$14ليشعرُني ·$47بقيمة نفسي ·$47فًـ ·$14أنآ آعرفهآآ·$13.,·$15‘·$·$1چـيدآ ·$14•·$15•
  __________________________________________________ _____


  ·#[a=55] [/a]|·$55ربگ ·@·$1ع‘ـطآگ مـٍن·$27·@[·$1·$18[[a=55]·$18الغـٍـِلآ[/a]]·$27]·$1?·$45•·$1 لًيـٍن خـٍلآگ ·$4·$36.,!
  ·#[a=55] [/a]|·$37·$55تسـٍگن·$1 ¬·$27»·$1قلوًب·$36[·$1·$18[[a=55]·$18النـٍآس[/a]]·$36] ·$1·@لو ?نت··$45غآيب ·@·$1!
  __________________________________________________ _____


  ·$63?·$6? ·$14???? ·$#cb7ed3>?
  ·#·$1[a=6] [/a]·'| ·$63? ·$15»·'.·$1·$6,‘~·$63?'ـ?شٌفْے ?ًلجرٍآ?·$1?اتب?لًيے·$#a03f77 ¬·$15• ·$63فـ
  __________________________________________________ _____  توبيكات كبرياء 2013 كبرياء شموخ توبيكات كبرياء 2013 كبرياء شموخ
  ,’  ·#·$1·$14يآ?لـٍہ .,‘·$1ع?ى [[a=4]مآم??[/a]] آ?آ ?آنآ ·@·$4}--·$14?آجد·@·$1.·$4,‘·$1~
  ·#·$1[a=4] [/a]|آ?جد ·$14آذآ·$1 [[a=4]ص?ي?[/a]] ·$1·@?آ??جده .,‘·$1هى·@·$4--{ ·$14آ??جده·$1.·$4,‘·$1~
  __________________________________________________ _____


  و يُشٍرقِ ·$14.·$46,·$15‘ ·$49آًلصبآح ·$1 ?
  ·$1[a=49] [/a] ·$49.,‘~لـ ·$1يع‘ـآود آًلبشَر·$14?·$15•·$49ترتيًب أحلامٍهم ·$16 ·$1من جًديد ·$50!
  __________________________________________________ _____


  ·$#d0465bلٌن تتوًقفَ ·$14¬·$19» ·$61حيآآتيًے علىُے ·@حَ‘ـبيبْ ·'فآآرقته·'ـ·@·$#da3a53?·$19•
  ·$0 . ·$61.,’~ ·$19? ·$1 ? لآ صديقْ·$61 ·$#d72451خآآپ آلظن بـہ •?
  __________________________________________________ _____


  ||أ??.جات ?گ·$#373536 فر?ة تـ??ـاظر ·$1||·$4?’ ـي???ـي·$1
  ·#·$1 ·$1دقق بها·$#443e42 ?تش?ف ·$4{?ـ?ـ??ــ?} غ?اتگ ·$1¦·$14

  __________________________________________________ _____


  ·$30يَـ {·$6 اُسم مدينهـ·$30} ·$14ترىـآ في ججوفكك ·$30آنسسآن ·$6¬·$14• ـ
  ·$0. ·$6ولآ ·$30ككل آلبششر·$6?·$20• ·$14تسسوآهـ :$
  __________________________________________________ _____


  ·#!·$1تدريَــ? ·$14¬·$15»·$#4b4e50 ?ش ·@آلليَــ? يَزيد·@ ·$#f35656آلموآجع


  ·#·$#e73a4bآنْـ? قدآميـ?·$14[·$1صديق·$14] ·$#575757?فيـ? قـلبيے·$46·$1»·$46حـُبيـ(w)ـبً
  __________________________________________________ _____

  توبيكات كبرياء 2013 كبرياء شموخ توبيكات كبرياء 2013 كبرياء شموخ


  ,’


  ·#·$14?·$7?·$7أبـتـرگ لــگ ·$58¤·$14وٍفــاي·$58¤ ·$36الـآـے تـمـوًت·$58 وٍلاتعلـمـتّـہً


  ·#·$58.·$14,وٍأبتـرٍگ لـك·$14 ¬·$7»·$14خطـاي اللـي ·$7يمـوٍت وٍلا·$3 تعلمـنـي
  __________________________________________________ _____


  ·$0 . ·#·$14|·$4¦·$14|·$1 ???? ·$4?·$14?.,’
  ·#·$14|·$4¦·$14|·$1– ·$46بعض الصدآقهـِ ·$14·'للًمصالٍح·'·@ ·$1يبونـٍک
  __________________________________________________ _____


  ·$#f1548b?فينے ش?ء ·$19يسمونـہ·$14., ·$#d91a75|| ·$14ثـقـلْ . . !
  ·$0. ,.·$19وآنآ اشوفـہ ·$14مج ?ـرد ·$19{ ·$#d71a7cمزآج ·$14?·$19?
  __________________________________________________ _____


  [a=15]·$0|·$48|[/a] ·$12·#?ش·# فيـ? ·$14فـٌے ]][a=12]·$16لـح‘ـضـہ[/a]·$14[[ ·$12·#تغير?·# ·&واًقفي?·& ·$14·#.!؟.
  [a=15]·$0|·$48|[/a]·$57?·$30? ·$14مٍنـہُـو ·$12ا·#لجديد اللًـے·#·$30 --·$14·$12»·$14ع‘ـطيتٍـہ ·$12·#مـگـآآآنـٍے !؟
  __________________________________________________ _____


  ·$0. [a=#d0895e]·$0||[/a] ·$28? ·$#ae6f44·#????·# ·$28?·$#ae6f44??
  ·# [a=#d0895e]·$0|[/a] ·$#ae6f44·$28?·$#ae6f44??·$28تدري من ه? اللے·$14 يحب? بجد اللے ·$45يسامح?·$14--·$19 »·$14 ع ·$28?ثـر غلطـآت?.
  __________________________________________________ _____  توبيكات كبرياء 2013 كبرياء شموخ توبيكات كبرياء 2013 كبرياء شموخ


  ,’
  [a=63] [/a] [a=6] [/a]·@·$63\??·$14·$63 ????•?·$6?
  ·#·$63غيبت? ماتصغر?·$14 ·@وانت بعيونے ·$6|·$14|?بير·@ ·$6,’
  __________________________________________________ _____


  ·#يْـ شَيييينْ ·$14?·•·$#814141گسَرةُ الخَآآطرْ ·$1,·$#8d4b4b لآ جَتْ بْـ عَزْزْ آلـ·$1 --·$14»" فَرحْ " !
  ·#·$#864040حَيييلْ تَحز لآمِنگ·$1 " ·$14عَشمتْ ·$1" ·$14لْـ ·$#853a3aشَيّ وَيجَي·$1 =,( ·$14·@·'عَگسهْـ·$1·@·' .,’
  __________________________________________________ _____


  ·#·$38وآلليّ خلققِني ·$11•·$15? ·$13يُ صَآحبيُ ·$11. . |·$15| ·$14تَ م وُ نّ ·$11?
  ·#·$14بسُ صِآيرَ ·$11بِ·$13 ـآلحيييلَ ·$11? ·$15? ·$13توُجعنيّ بٌـ·$15 . . ·$11[·$14 آفعِآلـک ·$13??
  __________________________________________________ _____


  ·#·$36 ?? مشگِلـہ ·$55:لآصرت عآإرف·$27 بَـ·$14 آلحقيقـہ وَسآإگِت . . !
  ·#·$14مآإتبـے·$27 " ·$55تحرج·$27 " ·$36بعض الوَجيـہ·$14 بَ·$55 سوَد آفعآلهآإ !
  __________________________________________________ _____


  |·$#d9688f| ·$#e67798?نت اح`ــترم·$1 جيت? وصرت·$19 ¬·$14»·$1 اح`ـتقرها !!
  ·#|·$#d9688f| ·$1سبحان., ·$14من خ`ـلا?·$#e67798 ع`ــادي بع`ــيني ·$14?·$19?
  المواضيع المتشابهه:

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO

تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة