Thread Back Search

2018 , 2018 , 2018 , broadcast

 • 17 - 6 - 2012 | 10:26 PM 132466 ~[! ωαнαм !]~'s Avatar ~[! ωαнαм !]~
 • 2018 , - 2018 ,broadcast broadcast , 2018 , 2018 , 2018 , 2018 , , 2018 , 2018 , , , , , , , , , , 2018  2018
  2018


  ,

  ʘ ﯾ . .
  ♡ !
  Ә $''
  ﯾ 


  ..


  ​​​​​​​​ ​​​​​​​​ ​​​- ​​​​​​​​​​​ٱ ʐ ۆ
  Ъ ﭑ
  ۆۆ
  ۆ ﭑٱٱ ۆ
  [ ]
  Ӑ Ӑ
  ٱ
  ٱ
  ٱ ﭑʪ ﭑڪ 


  ..  ﯾ ﯾϪ
  ﯾ / ﯾ
  . . ﯾ ♡'


  ..
  ​​ '( !
  ٺ

  ٺ
  ♡̷


  ..


  ٺۓ ..
  ; ۃ
  +

  : ڳڳ !!
  ٪ ..; ; ♡
  , ,
  / ..


  ..  ​​​​​​
  '$

  = '(   ..


  ​ ۆ :
  ڕ ڕڳ
  ۆ ڕ
  ۆ ڕ ڕۆ ڳ ♡  ..  ٱ ﯾ
  ٱʪ ﯾ ٱ ﯾ
  ٱ = ♥
  ! ﻼ . . ! ♥ - !


  ..


  ʐ ͐


  ...
  . .

  ... ... А !

  ...ʐ ªٓ

  ᐐ </3|
  ..  ﭑﻟﮬ̲ۆ ۈ ﭑﻟﮪ ۈ ' ﭑﺳﻟﯙٻ ڒﭑ ﻟﭑ ﯾﻋ ﻏ ﭑﻟﺑ..!!! ^ :"
  ..

  ڳ ڳ : ڳ [ ڳ ] +

  ..
  !!

  ..
  ..

  . ע ʐ ڤ ..3-| ۈע ʐ ڤ .. .. ۈٱ ѐ ѐ

  ..

  ﻳﻋ̶ ﺂﺷﺧ̴​​​ﺂ :
  ﺳﺣ ̄ﻟﻋﻗ̵ ۈ ﻟﻳ
  ̄ﻟﻟ ..♥
  ۈﺑٺ ̄ﻟﻗ̵ﺂ ̄ﻟﺻ̶ٺ
  ۈ ﻟﻳ ̄ﻟ
  ..
  ​​ ۆ 
  . .
  ​ۇ " ﺂϪ "
  ۇ ﺳډ . .
  ​ۇ " ﺂ "

  ۇ Ð !
  ﺑﺂﻟﺂ
  ٺ '↓
  [ . ]
  ..  ﻣ̉ﻥ̴ ٺٺ : ) ﺂȐ : ﺷﺧ ﯾﻗ / ﺛﻣ̉ﻥ ♥
  ..
  ﻟﺂ ﭠﺣ̲ ﺿﺂﻗ̮
  ﻋﻟﯾ ﺂﻣۆ
  [ ﺂﻟﺣﯾ ] 
  ﻟﻗﻣ ﯾ ۆﻋﮬ̌
  ﺂ ﺣ̲ۆﻟ̲ﮬ̌.!
  ~ ﺂﻟ

  [̶[]̶
  ٭ˇﮩ
   ˛˛
  ┐ ↓

  ﺧ ﻋﻣﻧ ﻋﻟ ﮪﺟ ﺎﺣﺑ
  ﯾﻛﻓ ﺷﺑﻋﻧ ﻟﻏﺛ ﯙﺗﯙﯾﻧ
  #̶̶̲ ̴̶̴̶͠͠ ̴̶͠ ̴̶̴̶͠͠ ̴̶͠ ̴̶͠ ̴̶͠ ̴̶̴̶͠͠ ̴̶͠ ̴̶̴̶͠͠ ̴̶͠ ̴̶̴̶͠͠#̶̶̲
  +
  ♠☇В̲̲̄c̛͠@.

  - ..
  / !
  - [ .. '
  -̴̵-̴̵-̴̵-̴̵-̴

  +
  ♠☇В̲̲̄c̛͠@.

  ۈ : ) ♥


  ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ ̶̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶[email protected]#̶̶̶̲̲̲


  +


  ♡̷̷̷̷̷̷̷♡̷̷̷̷̷̷̷
  : ..
  !
  ..
  @'
  ݐ $'
  : ) !(=|

  +  ٭
  . . `

  ..
  ٺ
  :
  ٺ ' !!

  __̲_̲_̲_̲_̲_̲_̲_̲_̲_̲_̲_̲_̲  +
  /
  ٱ
  ( )


  +
  . .
  \'/  +  [ ?!
  ? .?')
  . .


  +

  . . .
  ̯͡ڵ ..
  ..
  . . ( ) ...
  : . .
  ...... ..
  ...
  ﮧ . . . ۅ ...
  [ ] ...
  ...
  ܐ . .
  ﮧ ..  +

  ﻟﺂ -'
  !
  *
  .!
  +


  ט
  .. .. !


  ..
  [ : ! ]


  .. ..

  +  ﻋ ﻋﻟﯾ ﺑﺻﻣ̉ٺ
  ﻣ̉ﻥ ڳﺛ ﻣ̉ﺄﻏﻟﯾ
  ۈﺄﻗۆ ﯾﻋﻓ̨ﻧ ۈ ﯾﻓ̨ٓ
  ﺳﺳﮘۆﭠ </3


  +


  ﺎ ﮘΙ ﺑﻋ ﺗﺷۆ Ιﻧﮘ Ιﺗﺣ
  ﺎﻟﻟ ﯾﺣﻓﺿ ۆΙﻟﻋۆ ﺳﻣﯾ </3  +

  ﺳﻛ ﭑﻗ ﭑﻓﻋﻟ ۆﻣﻧ ﻣﺣﺳﮨ
  ﻟﻛ ﭑ ﺧ ﭠﺣﺳﮨﻧ


  +
  ﻣﻥ̴ ﺗﻏﻟ .. 3-|

  ﯾﺧ : [ ﻣﺗﺟﯾﻧ ﻏﻟٱٓ ](n)
  ﻣﻥ̴ ﺗﺧﻟ ﯾﻓﯾﻗ ﺟﻋ '
  ﺑ ﻣﯾϪٓ 3-|


  +  ﭠﻋﺟﺑﻧ ﻧﻓﺳ ..
  ﺣ Ð ﺣ
  ﻟ ﺷ
  ﻏ ﯾﻗﯾﻧ ﺑ
  [ ﻧ ﺂ]
  ﺗﺻʪ </3  +

  +>

  ﻧ .. :|
  [ ﯾﻁۆ ﺂﻟۆﭬﺂ ] .. ﻣ̝̚ﻟ
  ۆﻋﻟ ﭴړﮑ ...!!
  ﯾﭬѐۆۆﻧ </3
  +
  +>
  ✗ ┋ ﯾﺧﻁۆ ﺑﻗ̮ﻟﻣ̝̚ :|

  ۆﯾﺂﺳﺑۆﻧﻧ ﻋﻟ ۆ [ ﭬﻋﻟﻧﺂ ] <\3
  ﻗ ﻓ / ﻟ
  ﻣ ﺣﯾ
  ۆۆ .. ( ﮨﻟﺣ )
  ۆﻗ ﻗﻧﻋ . . .
  ﺑ ﻧ + ( ﺣ )
  ﻣ ﻗﻟ ۆﺿﻣﯾ
  ۆﺻ ﻟﺣﺳι '
  ﯾﻓ ﯾﺧﻋ 
  +

  +  ; /
  ۈ !
  ..
  ۈ '@
  ۈ
  ۈ ۈ '$
  ۈ ♡♡♡♡!  +  ( ) ! ۆ Ȑ ۆ ٺۆ : [ ]
  .. ﺑ ♡ ٺ ..
  .. .. ۆ ٺ ﻟۆ ٺ ;
  ( ۆ ۆѐ ﺑ / ! </3


  +  / ..
  !
  ..
  !
  +  # !
  ﺂ ﺂ $;
  [  ]#


  ;:$X_X>:/  +  +
  ﯾﻧڳ ﺗڕ ﻃۆﻟ ﻣ ﻗﻟ ﻛﯾﻓڳ
  ۆ ﺈﻗۆ ﺑﺧﯾڕ ۆ ﺗﻗۆ ﻟ ۆ
  ﻣ ﺈﻟ ﻣ ﻏﯾ ﺈﻧ ﺿ ﻃﯾﻓڳ
  ﻣﺑ ﺣ ﻧ ﻋ ﺈﻟۆﺻ ۆ
  +
  ..
  :
  ..
  /


  ..
  ' :
  ♡̷̷̷'!


  +


  ?? ͒
  ( ) .!

  ͒ ( ) .!


  ( )
  +  ʐ ۈ͐ ʐ
  ѐ ~`

  ʐ
  Ȑ ~`

  ۈ ʐ ۈ ۈ
  ۈ ʐ ѐ ~

  +

  ﺳ̶ﯙﻟ ﺗ ﺧﯾ /̵ ιﻟﯾﯙ ﻣﮪﻣﯙ.`
  ﺳﯙﻟ ﺗ ﻣ̵ι ﯾﯙ̲ﻧﺳ ﻏﯾ.ﮪﺟ

  +  ۆ ̄ﻟ
  Ȑ А
  ۆ
  ̄ﻟۆ ♡̷̷̷̷̷̷̷*!  +

  ﭑﻋ̵̵̵ ﻣ ﭑﻟﻟ ﻓﭑﻟﻣﺳﺟ ﯾ̃ﺻﻟۆ
  ﺣ̃ﺳ̵̵̵ﺑ ﻋ̵̵̵ﻟ ﭑﻟﻟ ﻓ ﻏﯾ̃ﺂﺑ ﺑﻟﺂﻧ
  +
  ﻋΙ ﯾΙ ﺷﻗ ﯾﺟ ﯾۆ ۆ ﯾۆ
  ﻣΙ ۆ Ιﻟﻟ ﺣΙ ۆﻧ ۆۆﻧۂ</3  +

  ..
  [ \\\"ω\\\" ] !!
  .. \\\'
  : ) :


  +


  ﻟﺂ̲ :
  ۆ ﺈ '
  .. ٱ ..
  ﺈ ۉ ..
  ۆ ۆ ̄ﻟﻟ ﺗﺑ </3

  +
  : (
  ﻣ̉ : ﺂ ..
  /
  ۆ ʐ </3 !

  +


  ٱ .
  ﻳ̉ ڳ
  [ ]
  +
  +

  ..
  ..

  ٱ..ٱ
  ٱ

  +


  ~
  ۅ ٱ ~
  ~
  ~
  +

  ۆ ۆﺎ ﺷۆ ۆǪ
  ۆ ۆ ﺎﻟﻓﮐﮐ ۆ
  ﺎު ۆ ۆ ﻟﺎ
  ﺎ ﺎ ۆԐۆﺎ


  +

  : ')
  - ު
  - '$
  ﻣﺂѐ ' =  +
  : : @ !
  / ..
  -
  '$

  : @ !
  / ..
  -
  '$


  +

  ﺈ ..
  ..
  -

  .. ﺈ !
  : /

  ﻟ :
  ♡'
  : ﺈ ..
  !

  ﺈ ..  +
  ﮱ ﺂٺ ۆ ﺂۆ (y)
  ﺂ ڪ ۆٺ ٺ
  ̯͡ ﺂ (y)O
  ۆ ﺂ ﺂٺ ﺂﮱ ٺﮱ ٺ.
:
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.
SEO by vBSEO